درباره من

من ولی­ اله خلیلی مدرس علم صداسازی هستم.
در این سامانه در باره اصولی صحبت خواهم کرد که در کمتر جایی شنیده اید و تمام آینده­ ی شما رو در مورد نعمت بزرگی به نام صدا متحول خواهد کرد.